ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար ք. Երևանում («Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ, կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն) տեղի կունենա ԵՊԲՀ Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ և 7 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Գայանե Յարալովային՝ ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ և 7 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր