ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր»

2023 թ-ից (պարբերաբար) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ հեմոդիալիզի բաժանմունքի բժիշկներ, երիկամաբաններ և հեմոդիալիզի մասնագետներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 60 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր