ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թերապիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն, Մուրացան փող. 114) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 23․10-24․11 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 94 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 32 տեսական կրեդիտ, Լիլիա Մուրադյանին ՝ ՇՄԶ 62 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-583101

Ծրագիր