ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աղետների բժշկություն» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Աղետների բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Աղետների բժշկություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 16 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Պյոտր Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Նարինե Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Լիլիթ Գալստյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Արմինե Տերտերյանին՝ ՇՄԶ 1 գործնական կրեդիտ, Հասմիկ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար` 010 583 101:

Ծրագիր