ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց

«Էրեբունի բժշկական կենտրոն՝ ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թեապիայի ամբիոն Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան օգոստոսի 28-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր, մանկաբարձներ: • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 8 տեսական և 53 գործնական կրեդիտ ։ • դասընթացավարներ Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 49 գործնական կրեդիտ, Հարություն Մանգոյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ: • Կոնտակտ +374-10-58-31-01 • Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Ծրագիր