ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հեմոդիալիզի հիմունքներ» թեմայով դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ՝ Ներքին հիվանդությունների ամբիոն) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

Ծրագիր