ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով 2-շաբաթյա կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ֆարմացիայի ամբիոն կամ առցանց՝ Զում հարթակ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Օգոստոսի 28-ից մինչև սեպտեմբերի 8-ը • Թիրախային լսարան՝ դեղագործներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ․ • դասընթացավարներ Արուսյակ Ժամհարյանին, Միլենա Խաչատուրյանին և Լիլիթ Սողբաթյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր