ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժական մերսման առանձնահատկությունները»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Բուժական մերսման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժական մերսողներ, կինեզիոթերապիստներ, բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 22 տեսական և 78 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր