ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժման պլանավորումը օրթոդոնտիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ–ի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 02․10-13․10 • Թիրախային լսարան՝ օրթոդոնտներ, ընդհանուր պրակտիկայի ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1–15 հոգի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Հրանտ Տեր-Պողոսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Իռեն Ծատուրյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Արփինե Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Նատալյա Ադամյանին ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Միքայել Նալբանդյանին ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Քրիստինե Մարգարյանին ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Նաիրա Ջալլադյանին ՇՄԶ 6 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Տաթևիկ Բարսեղյանին ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Էլեոնորա Ղազարյանին ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Գոհար Մազմանյանին ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Միքայել Մանրիկյանին ՇՄԶ 3 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր