ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մինչհղիության, հղիության, հետծննդյան խնամք» թեմայով մանկաբարձների համար 2-օրյա դասընթաց

2020 թվականի փետրվարի 11-12-ին ք․ Իջևանում և փետրվարի 17-18-ին ք. Աշտարակում (կրկնողաբար) Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից կազմակերպվում է «Մինչհղիության, հղիության, հետծննդյան խնամք» թեմայով մանկաբարձների համար 2-օրյա դասընթաց։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ: Կոնտակտային հեռախոսահամարն է 095-005-228։

Ծրագիր