ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ստոմատոլոգիական կաբինետի բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր