ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆիզիկական աշխատունակության վերականգնումը սպորտում

2023 թվականից (պարբերաբար) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Ֆիզիկական աշխատունակության վերականգնումը սպորտում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ սպորտային բժիշկներ, մանկաբույժներ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ: Մասնակիցներին կշնորվի ՇՄԶ 20 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր