ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժշկական իրավունքի արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (կամ առցանց՝ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա «Էմ Ջի Էմ Փարտներս» իրավաբանական խորհրդատվական ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Բժշկական իրավունքի արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներ ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 18 տեսական կրեդիտ կրեդիտ, մասնակիցներ միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 13 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր