ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆիզիկական բժշկության եվ ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր եվ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» Թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի Ռեաբիլիտոլոգիայի, ֆիզիոթերապիայի և սպորտային բժշկության ամբիոն՝ Օրբելի եղբայրներ 41) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 16․10-27․10 • Թիրախային լսարան՝ վերականգնողաբաններ, ֆիզիոթերապևտներ, սպորտային բժշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 38 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Անահիտ Իսախանյանին՝ ՇՄԶ 34 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ, Արմեն Աբրահամյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր