ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ, կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն) ԵՊԲՀ Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն • Գրություն՝ 02․10-13․10 • Թիրախային լսարան՝ լաբորանտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ և 7 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Գայանե Յարալովային՝ ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ և 7 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր