ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ստոմատոլոգիական կլինիկաների, կաբինետների բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 98 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր