ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տեղային անզգայացման, ատամների հեռացման, կարերի տեղադրման, ապեկէկտոմիայի, ռետենցված ատամների հեռացման, պերիօստալ թարախակույտի բացահատման, դրենավորման կատարման հիմքերը և առանձնահատկությունները վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Ստոմատոլոգիական կրթության, գերազանցության կենտրոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կարիերայի կենտրոնի կողմից կազմակերպվող «Տեղային անզգայացման, ատամների հեռացման, կարերի տեղադրման, ապեկէկտոմիայի, ռետենցված ատամների հեռացման, պերիօստալ թարախակույտի բացահատման, դրենավորման կատարման հիմքերը և առանձնահատկությունները վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 7 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Կարեն Լալայանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ Աննա Պողոսյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր