ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իննովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը ամբուլատոր պայմաններում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ՝ Հասրաթյան 9) ՀՀ «Բուժքույրերի միավորում» ՀԿ • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 30-50 հոգի • Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 19 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ (091) 55-24-26

Ծրագիր