ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հաճախ հանդիպող հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգեբուժության ամբիոն. Աճառյան փող. 1-ին փակուղի, 21 շենք) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Հաճախ հանդիպող հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Կարինե Թաթարյանին, Մարգարիտ Թադևոսյանին և Անի Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր