ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում» թեմայով դասընթաց

2021թ. սեպտեմբերի 20–ից հոկտեմբերի 27–ը (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից «Մենեջմենթ Միքս» ՍՊԸ հետ համատեղ կազմակերպվող «Բուժքույրական գործի կազմակերպում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 30 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր