ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սրտային անբավարարության դասակարգման, ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց

2023 թվականի հունվարի 1-ից 2025 թվականի հունվարի 1-ը, ք. Երևան ( ԵՊԲՀ, սրտաբանության ամբիոն, Էրեբունի ԲԿ) Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 05․02-01․03 • Թիրախային լսարան՝ սրտաբաններ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 3-13 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 60 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Համլետ Հայրապետյանին շնորհել՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ, Սվետլանա Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Հազարապետյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ, Ֆլորա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 583101

Ծրագիր