ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 40 տեսական և 27 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր