ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պուլմոնոլոգիա» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ներքին հիվանդությունների (պուլմոնոլոգիա և նեֆրոլոգիա) ամբիոն, «Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանոց) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 25.09-27.10 • Թիրախային լսարան՝ թոքաբաններ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ, ֆթիզիատորներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 50 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Արմինե Մինասյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, Արփինե Չոբանյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Էռնա Մելքոնյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր