ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հանրային ֆինանսների կառավարման փորձագետ

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված հանրային ֆինանսների կառավարման կամ հիմնադրամի ֆինանսական միջոցների կառավարման խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր