ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեպրեսիա. ԱԱՊ օղակի բժիշկների համար վերապատրաստման դասընթացի» ծրագիր

«Դեպրեսիա. ԱԱՊ օղակի բժիշկների համար վերապատրաստման դասընթացի» ծրագիր

Ծրագիր