ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սուիցիդները որպես բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական խնդիր» թեմայով վեցօրյա դասընթացի ծրագիրը

«Սուիցիդները որպես բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական խնդիր» թեմայով վեցօրյա դասընթացի ծրագիրը։ Ապրիլի 29 - մայիսի 14, նոյեմբերի 4-19, 2019թ.

Ծրագիր