ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պրոֆեսիոնալ առօրյա էնդոդոնտիա» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Պրոֆեսիոնալ առօրյա էնդոդոնտիա» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։ Փետրվարի 24, 2019թ.

Ծրագիր