ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կոլոպրոկտոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից եղանակները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ Կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոն, «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտ, «Աստղիկ» ԲԿ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 25.09-27.10 • Թիրախային լսարան՝ պրոկտոլոգներ, վիրաբույժներ, գաստրոէնտերոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-30 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 41 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ դասընթացավարներ Արմեն Մինասյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Ալեքսանդր Աբրահամյանին՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Ալեքսանդր Աղավելյանին՝ ՇՄԶ 7 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Արմենակ Էնֆենջայնին ՇՄԶ 10 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ, Արամ Հակոբյանին ՇՄԶ 5 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր