ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հեմոդիալիզի տեխնիկա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Երևանի Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ» Մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոն, «Արաբկիր» բժշկական համալիր, առցանց՝ «Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 06․11-17․11 • Թիրախային լսարան՝ հեմոդիալիզի բաժանմունքի բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 3-20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 14 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Աշոտ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 14 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր