ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոն, «Արաբկիր» բժշկական համալիր՝ Մամիկոնյանց փող. 30) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 27.11-22.12 • Թիրախային լսարան՝ հեմոդիալիզի բաժանմունքի բժիշկներ, երիկամաբաններ և հեմոդիալիզի մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 3-20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 60 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Աշոտ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 60 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր