ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոգեկան առողջություն, մարդու իրավունք և ապաքինում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, Ամբրա հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ կողմից ստեղծվել է «Հոգեկան առողջություն, մարդու իրավունք և ապաքինում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-right/qr-e-training հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, հաջողությամբ ավարտած ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 15 ինքնակրթության կրեդիտ, իսկ միջին բուժաշխատողներին` ՇՄԶ 14 ինքնակրթության կրեդիտ, պատրաստած մասնագետներ՝ Լիլիթ Բաղդասարյանին, Մարիետտա Խուրշուդյանին, Լիլիթ Կարապետյանին, Արմեն Սողոյանին` ՇՄԶ 15 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր