ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոն»

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՀՀ ԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս. ԱՎԴԱԼԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ «Ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոն» Պրոկտոլոգիա Դասընթացը նախատեսված է՝ Ընդհանուր վիրաբույժների համար Ուսուցման ձևը՝ Առկա Տևողությունը` 3 շաբաթ, 60 ժամ

Ծրագիր