ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղագիտական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները»

Փետրվարի 27-ից ապրիլի 14-ը առցանց («ZOOM» հարթակում), «Կանանց ակումբ» ԳՀԿ կողմից կանցկացվի «Դեղագիտական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ՝ դեղագետներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 116 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 091254557 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր