ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բցժ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի համաճարակաբանության ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 20․11-24․11 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 9 տեսական և 21 գործնական կրեդիտ Դասընթացավար Մերի Մանուկի Տեր-Ստեփանյանին շնորհել ՇՄԶ 9 տեսական և 21 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր