ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ակնաբույժների համար եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 16, 17, մայիսի 3, 4, 14, 2018թ.)

Ապրիլի 16, 17 և մայիսի 3, 2018թ., Ապրիլի 16, 17 և մայիսի 4, 2018թ., Ապրիլի 16, 17 և մայիսի 14, 2018թ. Հայկական ակնաբուժության նախագիծ ԲՀ

Ծրագիր