ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ամենօրյա ստոմատոլոգիա․ ինտենսիվ կուրս կլինիցիստների համար» թեմայով գիտաժողով

Սեպտեմբերի 30 - հոկտեմբերի 1, ք. Երևան («Էլիտ-Պլազա» բիզնես կենտրոնի գիտաժողովների դահլիճ՝ Մովսես Խորենավու 15շ․) և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 150-200 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-33-00-32-01

Ծրագիր