ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Երևան սրտաբանական ֆորում 2018» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր

«Երևան սրտաբանական ֆորում 2018» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր։ Սեպտեմբերի 27-29, 2018թ

Ծրագիր