ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի վարման ուղեցույց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Շարունակական Մասնագիտական Զարգացում ՓԲԸ-ի կողմից մշակվել և https://cme.am –ում հասանելի է «Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի վարման ուղեցույց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը: ԷՈՒՆ-ը նախատեսված է ընտանեկան բժիշկների, սրտաբանների, թերապեւտների, թոքաբանների, սրտային վիրաբույժների, շտապ եւ անհետաձգելի բժշկության մասնագետների համար: Այն հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 ինքնակրթության կրեդիտ:

Ծրագիր