ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հիպերտենզիվ խանգարումներով հղիների վարման ու ծննդալուծման ժամանակակից հայեցակետերը» թեմայով դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ «Մանկաբարձության և գինեկոլոգիա»-ի թիվ 1 ամբիոն) տեղի կունենա «Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»-ի կողմից կազմակերպվող «Հիպերտենզիվ խանգարումներով հղիների վարման ու ծննդալուծման ժամանակակից հայեցակետերը» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական և ՇՄԶ 13 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ՝ Արմինե Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և ՇՄԶ 13 գործնական կրեդիտ, Նունե Շահվերդյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և ՇՄԶ 13 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր