ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց

2023 թվականից (պարբերաբար) ք. Երևանում, ԵՊԲՀ Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ լաբորանտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 16 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր