ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջ ծերացում. բուժքրոջ դերը գերիատրիայում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում «Տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիա» ՀԿ կողմից Հայ օգնության ֆոնդի հետ համատեղ կանցկացվի «Առողջ ծերացում. բուժքրոջ դերը գերիատրիայում» թեմայով սեմինարը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 11 տեսական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 041703103, 060903103 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր