ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից (կրկնողաբար) Երևանում (ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թեապիայի ամբիոն Տիտոգրադյան փողոց 14, «Էրեբունի բժշկական կենտրոն») տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 28 տեսական և 73 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 71 գործնական կրեդիտ, Հարություն Մանգոյանին՝ ՇՄԶ 25 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր