ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոն, Կորյուն 2) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 23․10-03․11 • Թիրախային լսարան՝ մանկաբույժներ, վարակաբաններ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 17 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-583101

Ծրագիր