ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆարմացիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի նոյեմբերի 19-ից դեկտեմբերի 10-ը կրկնողաբար Երևանում (Զում հարթակ) տեղի կունենա ԵՊՀ «Ֆարմացիա»-ի ինստիտուտի կողմից կազմակերպվող «Ֆարմացիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 78 տեսական կրեդիտ, դասընթացվարներ Անահիտ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Խաչիկ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ, Նելլի Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, Կիմա Պետրոսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Նաիրա Չիչոյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Լուսինե Վարդանյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական կրեդիտ, Անահիտ Սևիկյանին՝ ՇՄԶ 7 տեսական կրեդիտ, Անի Դադայանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Ալբերտ Սահակյանին՝ ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ, Աշոտ Սաղյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր