ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նախահոսպիտալային բուժօգնությունը վնասվածքի դեպքում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Հայաստանի անհետաձգելի և աղետների բժշկության միջազգային ուսումնավարժական կենտրոն»-ի կողմից կանցկացվի «Նախահոսպիտալային բուժօգնությունը վնասվածքի դեպքում» թեմայով ուսումնավարժական դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 9 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 093177717 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր