ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նեոնատոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով գիտաթեմատիկ սեմինար

2022թ. հուլիսի 29-ին (մաս 1), օգոստոսի 26-ին (մաս 2), սեպտեմբերի 30-ին (մաս 3), հոկտեմբերի 28-ին (մաս 4), նոյեմբերի 25-ին (մաս 5), դեկտեմբերի 30 (մաս 6) Երևանում (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ) տեղի կունենա ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Մանկաբուժության ամբիոնի կողմից Նեոնատալ բժշկության հայկական ասոցիացիայի հետ համատեղ կազմակերպվող «Նեոնատոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով գիտաթեմատիկ սեմինարը: Սեմինարի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մաս 1-ի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մաս 2-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մաս 3-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մաս 4-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մաս 5-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մաս 6-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր