ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մինչբժշկական օգնության կազմակերպումը ռազմադաշտում»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում հաշվի առնելով ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության կողմից կանցկացվի «Մինչբժշկական օգնության կազմակերպումը ռազմադաշտում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր, բուժակներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 099090918 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր