ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի եվ մոլեկուլյար-գենետիկ մեթոդներով լաբորատոր հետազոտությունների իրականացումը կլինիկական պրակտիկայում»

2024թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ • Թիրախային լսարան՝ կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ մինչև 1-35 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Լիլիթ Պետրոսյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ, Սուսան Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 094207679

Ծրագիր