ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի համաճարակաբանության ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 23․10-17․11 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-8 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 39 տեսական և 76 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (010) 58-31-01

Ծրագիր