ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ալերգիայի մաշկային դրսեվորումները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար ք. Երևան (ԵՊԲՀ, Կլինիկական իմունոլոգիայի և ալերգոլոգիայի ամբիոն) Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 02․10-13․10 • Թիրախային լսարան՝ ալերգոլոգներ-իմունոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 30 տեսական և ՇՄԶ 20 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Արմինե Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և ՇՄԶ 10 գործնական կրեդիտ, Սոնա Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և ՇՄԶ 10 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր